Termin na zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) – ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Wyrokiem z dnia 7 marca 2018 r. sygn. akt K 2/17 Trybunał Konstytucyjny rozpoznając wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich orzekł, że art. 129 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którym z roszczeniem, o którym mowa w ust. 1-3 [tj. roszczeniem odszkodowawczym z tytułu szkody spowodowanej wprowadzeniem obszaru ograniczonego użytkowania, można wystąpić w okresie 2 lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia lub aktu prawa miejscowego powodującego ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości], jest niezgodny z art. 64 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis ten utraci moc obowiązującą po upływie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw RP.

Powyższy wyrok może okazać się drugą szansą dla wszystkich tych, którzy np. nie zdążyli lub nie zdecydowali się na wystąpienie z roszczeniami odszkodowawczymi do lotniska w związku z wprowadzeniem obszaru ograniczonego użytkowania.

Warto podkreślić, że Trybunał w wyroku nie przesądza, jakiej długości termin powinien zostać wprowadzony przez ustawodawcę, nie mniej podkreślił, że w polskim systemie prawa funkcjonuje wiele terminów zawitych, które są znacznie dłuższe, zatem należy zakładać, że termin z art. 129 ust. 4 ustawy – Prawo ochrony środowiska zostanie przez ustawodawcę wydłużony co najmniej do 3 lat.

W takiej sytuacji osoby, które nie zdążyły lub nie zdecydowały się na zgłoszenie swoich roszczeń odszkodowawczych względem Portu Lotniczego Gdańsk Sp. z o.o. w terminie do 30 marca 2018 r., być może uzyskają jeszcze taką szansę w następnym roku, po wejściu w życie zmiany ww. przepisu art. 129 ust. ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Warto zatem śledzić działania ustawodawcy w tym temacie, żeby nie przegapić upływu nowego terminu.