Category: Blog

Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie w wydaniu lokalu

09/05/2018

W ostatnim czasie zaczął narastać problem z terminowością deweloperów z wydawaniem nowo budowanych lokali, często opóźnienia te wynoszą od kilku…
Read More

Termin na zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) – ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego

04/04/2018

Wyrokiem z dnia 7 marca 2018 r. sygn. akt K 2/17 Trybunał Konstytucyjny rozpoznając wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich orzekł, że…
Read More

Zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne w związku z krzywdą osoby bliskiej – aktualizacja

03/29/2018

W nawiązaniu do wpisu na blogu z dnia 4 lipca 2017 r. pragnę podzielić się dobrą dla wielu pokrzywdzonych, szczególnie…
Read More

Odszkodowanie za tzw. hałas od lotniska (obszar ograniczonego użytkowania)

01/25/2018

Mocą uchwały nr 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół…
Read More

Odpowiedzialność gminy za nadzór nad porządkiem – uchwała Sądu Najwyższego

12/14/2017

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 r. sygn. akt III CZP 38/17: Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą…
Read More

Zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne w związku z krzywdą osoby bliskiej

07/04/2017

Tragiczne zdarzenie, jakim jest wypadek komunikacyjny bądź błąd medyczny, swoimi skutkami często dotyka nie tylko osoby bezpośrednio pokrzywdzone, lecz również…
Read More

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez psa rolnika

06/30/2017

Rzecznik Finansowy wnioskiem z dnia 09.12.2016 r. zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały celem udzielenia odpowiedzi na pytanie,…
Read More

Sąd Najwyższy ponownie w sprawie bankowych tytułów egzekucyjnych i przedawnienia

06/20/2017

Sprawa wyjaśnienia wpływu uzyskiwania przez banki klauzul wykonalności na bankowe tytuły egzekucyjne na kwestie związane z przedawnieniem roszczeń objętych tymi…
Read More

Koszty zastępstwa adwokackiego dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

04/19/2017

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię Sąd Okręgowy wystąpił do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym dotyczącym możliwości ubiegania się…
Read More