Category: Blog

Odszkodowanie za tzw. hałas od lotniska (obszar ograniczonego użytkowania)

01/25/2018

Mocą uchwały nr 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół…
Read More

Odpowiedzialność gminy za nadzór nad porządkiem – uchwała Sądu Najwyższego

12/14/2017

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 r. sygn. akt III CZP 38/17: Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą…
Read More

Zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne w związku z krzywdą osoby bliskiej

07/04/2017

Tragiczne zdarzenie, jakim jest wypadek komunikacyjny bądź błąd medyczny, swoimi skutkami często dotyka nie tylko osoby bezpośrednio pokrzywdzone, lecz również…
Read More

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez psa rolnika

06/30/2017

Rzecznik Finansowy wnioskiem z dnia 09.12.2016 r. zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały celem udzielenia odpowiedzi na pytanie,…
Read More

Sąd Najwyższy ponownie w sprawie bankowych tytułów egzekucyjnych i przedawnienia

06/20/2017

Sprawa wyjaśnienia wpływu uzyskiwania przez banki klauzul wykonalności na bankowe tytuły egzekucyjne na kwestie związane z przedawnieniem roszczeń objętych tymi…
Read More

Koszty zastępstwa adwokackiego dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

04/19/2017

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię Sąd Okręgowy wystąpił do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym dotyczącym możliwości ubiegania się…
Read More

Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej UFG – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r. III CZP 103/16

03/03/2017

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r. III CZP 103/16: „Artykuł 106 ust. 6 pkt 1 ustawy z…
Read More

Odszkodowanie za koszty leczenia prywatnego -wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 09.11.2016 r. sygn. akt I ACa 164/16

01/11/2017

Dziś chciałbym podzielić się kolejnym wyrokiem dotyczącym roszczeń z tytułu poniesionych przez poszkodowanego kosztów leczenia po wypadku – w tej…
Read More

Kredyt we frankach – orzecznictwo staje w obronie zadłużonych

10/21/2016

Chciałbym podzielić się dwoma niedawno wydanymi i jak najbardziej aktualnymi na dziś orzeczeniami związanymi z problemem kredytów we frankach oraz…
Read More

Żądanie zapłaty zachowku a zasady współżycia społecznego – wyrok Sądu Najwyższego

08/30/2016

Chciałbym się z podzielić bardzo ciekawym, bo w wielu sprawach być może przełomowym, wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca…
Read More