Category: Blog

Wyrok TSUE w sprawie C-260/18 – kredyty walutowe (frankowe)

10/04/2019

W dniu 3 października 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał wyrok w sprawie C-260/18, w ramach którego udzielił odpowiedzi…
Read More

Odpowiedzialność odszkodowawcza banku w związku z egzekucją na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego

08/21/2019

Niniejszy wpis powstał na podstawie spraw, z którymi w ostatnim czasie przyszło się zmierzyć kancelarii, a które niezwykle rzadko trafiają…
Read More

Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawie odszkodowania w związku z OOU

07/24/2019

W dniu dzisiejszym (24.07.2019 r.) przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w sprawie o sygn. akt XV C 1047/18 zapadł pierwszy…
Read More

Odszkodowanie od dewelopera za opóźnienie w wydaniu lokalu

09/05/2018

W ostatnim czasie zaczął narastać problem z terminowością deweloperów z wydawaniem nowo budowanych lokali, często opóźnienia te wynoszą od kilku…
Read More

Termin na zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania (OOU) – ważny wyrok Trybunału Konstytucyjnego

04/04/2018

Wyrokiem z dnia 7 marca 2018 r. sygn. akt K 2/17 Trybunał Konstytucyjny rozpoznając wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich orzekł, że…
Read More

Zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne w związku z krzywdą osoby bliskiej – aktualizacja

03/29/2018

W nawiązaniu do wpisu na blogu z dnia 4 lipca 2017 r. pragnę podzielić się dobrą dla wielu pokrzywdzonych, szczególnie…
Read More

Odszkodowanie za tzw. hałas od lotniska (obszar ograniczonego użytkowania)

01/25/2018

Mocą uchwały nr 203/XVIII/16 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania wokół…
Read More

Odpowiedzialność gminy za nadzór nad porządkiem – uchwała Sądu Najwyższego

12/14/2017

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 listopada 2017 r. sygn. akt III CZP 38/17: Gmina ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikającą…
Read More

Zadośćuczynienie za zerwane więzi rodzinne w związku z krzywdą osoby bliskiej

07/04/2017

Tragiczne zdarzenie, jakim jest wypadek komunikacyjny bądź błąd medyczny, swoimi skutkami często dotyka nie tylko osoby bezpośrednio pokrzywdzone, lecz również…
Read More