Category: Blog

Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej UFG – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r. III CZP 103/16

03/03/2017

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r. III CZP 103/16: „Artykuł 106 ust. 6 pkt 1 ustawy z…
Read More

Odszkodowanie za koszty leczenia prywatnego -wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 09.11.2016 r. sygn. akt I ACa 164/16

01/11/2017

Dziś chciałbym podzielić się kolejnym wyrokiem dotyczącym roszczeń z tytułu poniesionych przez poszkodowanego kosztów leczenia po wypadku – w tej…
Read More

Kredyt we frankach – orzecznictwo staje w obronie zadłużonych

10/21/2016

Chciałbym podzielić się dwoma niedawno wydanymi i jak najbardziej aktualnymi na dziś orzeczeniami związanymi z problemem kredytów we frankach oraz…
Read More

Żądanie zapłaty zachowku a zasady współżycia społecznego – wyrok Sądu Najwyższego

08/30/2016

Chciałbym się z podzielić bardzo ciekawym, bo w wielu sprawach być może przełomowym, wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca…
Read More

Odszkodowanie za koszty leczenia prywatnego – uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego

08/18/2016

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w związku z opublikowaniem uzasadnienia uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia…
Read More

Egzekucja na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

08/10/2016

Do Sądu Najwyższego skierowane zostało następujące pytanie prawne: Czy przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji przez wierzyciela…
Read More

VAT od czynności komorniczych – uchwała Sądu Najwyższwego

08/08/2016

Sąd Najwyższy w uchwale wydanej w składzie 3 sędziów z dnia 7 lipca 2016 r. sygn. akt III CZP 34/16…
Read More

Odszkodowanie za koszty leczenia prywatnego

05/19/2016

W związku z istniejącymi w orzecznictwie rozbieżnościami dotyczącymi zakresu obowiązku ubezpieczyciela w przedmiocie refundacji poszkodowanym kosztów leczenia, któremu poddali się…
Read More

Jak się bronić przed komornikiem…

05/17/2016

… a tak naprawdę przed nieuczciwym wierzycielem. W ramach prowadzonych przez kancelarię spraw coraz więcej zdarza się nam otrzymywać zleceń…
Read More

500 zł na dziecko a świadczenia alimentacyjne

03/01/2016

W związku z podpisaną przez Prezydenta RP ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – Program Rodzina 500 plus pojawia…
Read More