Category: Blog

Odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez psa rolnika

06/30/2017

Rzecznik Finansowy wnioskiem z dnia 09.12.2016 r. zwrócił się do Sądu Najwyższego o podjęcie uchwały celem udzielenia odpowiedzi na pytanie,…
Read More

Sąd Najwyższy ponownie w sprawie bankowych tytułów egzekucyjnych i przedawnienia

06/20/2017

Sprawa wyjaśnienia wpływu uzyskiwania przez banki klauzul wykonalności na bankowe tytuły egzekucyjne na kwestie związane z przedawnieniem roszczeń objętych tymi…
Read More

Koszty zastępstwa adwokackiego dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

04/19/2017

W jednej ze spraw prowadzonych przez kancelarię Sąd Okręgowy wystąpił do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym dotyczącym możliwości ubiegania się…
Read More

Zakres odpowiedzialności odszkodowawczej UFG – uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r. III CZP 103/16

03/03/2017

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2017 r. III CZP 103/16: „Artykuł 106 ust. 6 pkt 1 ustawy z…
Read More

Odszkodowanie za koszty leczenia prywatnego -wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 09.11.2016 r. sygn. akt I ACa 164/16

01/11/2017

Dziś chciałbym podzielić się kolejnym wyrokiem dotyczącym roszczeń z tytułu poniesionych przez poszkodowanego kosztów leczenia po wypadku – w tej…
Read More

Kredyt we frankach – orzecznictwo staje w obronie zadłużonych

10/21/2016

Chciałbym podzielić się dwoma niedawno wydanymi i jak najbardziej aktualnymi na dziś orzeczeniami związanymi z problemem kredytów we frankach oraz…
Read More

Żądanie zapłaty zachowku a zasady współżycia społecznego – wyrok Sądu Najwyższego

08/30/2016

Chciałbym się z podzielić bardzo ciekawym, bo w wielu sprawach być może przełomowym, wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 16 czerwca…
Read More

Odszkodowanie za koszty leczenia prywatnego – uzasadnienie uchwały Sądu Najwyższego

08/18/2016

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, w związku z opublikowaniem uzasadnienia uchwały Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia…
Read More

Egzekucja na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego a przerwanie biegu przedawnienia roszczeń

08/10/2016

Do Sądu Najwyższego skierowane zostało następujące pytanie prawne: Czy przerwa biegu przedawnienia spowodowana złożeniem wniosku o wszczęcie egzekucji przez wierzyciela…
Read More

VAT od czynności komorniczych – uchwała Sądu Najwyższwego

08/08/2016

Sąd Najwyższy w uchwale wydanej w składzie 3 sędziów z dnia 7 lipca 2016 r. sygn. akt III CZP 34/16…
Read More