Inne sprawy

str_pozostale

Kancelaria, mimo trzech podstawowych specjalizacji – odszkodowań, wierzytelności i spadków, dąży do ciągłego rozwoju i poszerzania oferty usług skierowanych do indywidualnych potrzeb klientów, dlatego też w ramch świadczonej pomocy prawnej znajdują się takie sprawy, jak:

» reprezentacja w sprawach o rozwód i separację,
» podział majątku wspólnego,
» dochodzenie alimentów oraz reprezentacja osób zobowiązanych do płacenia alimentów,
» ustalenie miejsca pobytu dzieci oraz uregulowanie kontaktów z dziećmi,
» ograniczenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej,
» ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
» obrona w sprawach karnych i w sprawach o wykroczenia
» kontrakty budowlane i zamówienia publiczne,
» kontrakty i umowy dla branży e-commerce,
» prawo lokalowe,
» sprawy z zakresu prawa osobowego,
» sprawy wynikające ze współwłasności – zniesienie współwłasności, rozliczenia między współwłaścicielami,
» wynagrodzenie za bezumowne korzystanie