Odszkodowania

str_odszkodowania

Kancelaria świadczy pomoc prawną w takich sprawach, jak:

» dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych – szkody osobowe,

» dochodzenie odszkodowań komunikacyjnych – szkody majątkowe,

» dochodzenie odszkodowań kontraktowych,

» dochodzenie odszkodowań za błędy medyczne,

» dochodzenie odszkodowań za niesłuszne aresztowanie i skazanie.

Reprezentacja prawna, zarówno procesowa, jak i przedsądowa na etapie postępowania likwidacyjnego szkody bądź, w przypadku dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od innych podmiotów niż zakłady ubezpieczeń, na etapie wezwania do zapłaty i określenia roszczeń odszkodowawczych, jest główną specjalizacją kancelarii.

Kancelaria, dzięki ścisłej współpracy z wiodącymi na rynku firmami odszkodowawczymi, a także w związku z szerokim zakresem pomocy udzielanej osobom indywidualnym oraz podmiotom gospodarczym, zdobyła bogate doświadczenie z zakresu prawa ubezpieczeń oraz dochodzenia roszczeń odszkodowawczych.

Duże zróżnicowanie podejmowanych spraw – od typowych szkód komunikacyjnych w pojazdach, poprzez szkody powstałe w wyniku potknięcia lub poślizgnięcia na mokrej lub śliskiej nawierzchni, szkody związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów, aż po szkody medyczne, rolnicze czy też spowodowane przez nieustalonych sprawców – pozwala zespołowi kancelarii w sposób szczegółowy i kompleksowy przeanalizować każdy przypadek i ocenić szanse powodzenia planowanych działań, a także oszacowanie możliwych do uzyskania świadczeń, minimalizując związane z tym ryzyko po stronie klientów.

Kancelaria rocznie podejmuje się reprezentacji klientów w kilkuset sprawach, a suma uzyskiwanych świadczeń co roku obejmuje co najmniej kilkaset tysięcy złotych.