Polityka prywatności

Właścicielem strony bigoszewski.pl oraz podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu (administrator) Krzysztof Bigoszewski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Adwokat Krzysztof Bigoszewski, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, zwany dalej „Kancelarią”.

Kancelaria szanuje poufność danych osobowych swoich Użytkowników. Niniejszy dokument („Polityka prywatności”) zawiera opis polityki prywatności stosowanej przez Kancelarię w odniesieniu do strony internetowej pod adresem: bigoszewski.pl („Serwis”). Kancelaria może wprowadzać zmiany do niniejszej polityki prywatności. Data ostatniej aktualizacji będzie znajdować się w nagłówku tej strony, dlatego Użytkownicy proszeni są o jej regularne sprawdzanie. Poprzez korzystanie z Serwisu Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje niniejszą Politykę prywatności. Fakt dalszego korzystania z Serwisu po opublikowaniu zmian do Polityki prywatności będzie traktowany jako akceptacja zmian przez Użytkownika.

 

Serwis realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:

 1. a) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”),
 2. b) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

 

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 2. b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 1. a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 2. b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 3. c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 4. d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 5. e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 

Kancelaria podejmuje starania w celu ochrony danych osobowych Użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub zmianami. W celu ochrony serwerów Serwisu zastosowano uzasadnione fizyczne i elektroniczne środki oraz procedury bezpieczeństwa.

 

Kancelaria może udostępnić innym podmiotom dane Użytkowników tylko w przypadku, gdy:

 1. a) dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych,
 2. b) dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby,
 3. c) wystąpią o to upoważnione organy na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

 

Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich aktualizacji lub usunięcia, o ile dane te nie są niezbędne do celów realizacji transakcji, płatności za nią lub celów podatkowych bądź innych celów wynikających z przepisów prawa.

 

Wszystkie treści, w tym programy, teksty, zdjęcia, pliki audio i wideo oraz sposób ich rozmieszczenia w Serwisie są chronione prawem autorskim. Wszelkie powielanie lub odtwarzanie zamieszczonych w Serwisie danych w całości lub we fragmentach jest zabronione. Niektóre treści chronione prawem autorskim należącym do osób trzecich.