Spadki i zachowki

str_rodzinne

Kancelaria świadczy pomoc prawną w takich sprawach, jak:

» stwierdzenie nabycia spadku,

» uchylenie lub zmiana stwierdzenia nabycia spadku,

» uchylenie się od skutków przyjęcia lub odrzucenia spadku,

» dział spadku,

» zachowek,

» poszukiwanie majątku spadku,

» dochodzenie wypłaty środków z OFE spadkodawcy.

Trzecim, po odszkodowaniach i wierzytelnościach, polem zainteresowania kancelarii są sprawy z zakresu spadkobrania, obejmujące kompleksową obsługę klientów zarówno dochodzących swoich praw do spadku, jak i osób podejmujących obronę przed niezasadnymi bądź wygórowanymi roszczeniami osób deklarujących swoje wierzytelności względem spadkobierców lub osób, które uzyskały przysporzenie z majątku spadku w inny sposób.

Znajomość regulacji prawnych, doświadczenie wyniesione z podjętych spraw, a także ciągły rozwój poprzez szczegółową analizę bieżącego orzecznictwa sądowego, pozwalają z powodzeniem dokonywać właściwych analiz i podejmowanie działań ukierunkowanych na jak najpełniejsze realizowanie indywidualnych celów każdego klienta.